Op 6 juni nam Liesbeth van Asten afscheid als voorzitter van het bestuur van de Viking. Een rol die ze als vrijwilliger vervulde naast haar reguliere baan als directeur bestuurder van Rentree. Voor de bezoekers van Theater Bouwkunde en Filmhuis de Keizer was ze misschien niet zo zichtbaar. Ze heeft echter heel veel gedaan voor het nieuwe filmtheater. Op de valreep zetten we haar graag nog even in het zonnetje met een kort interview. Ze vertelt hierin onder meer wat er allemaal al is gerealiseerd.

Sinds wanneer vervulde je de rol als voorzitter van het bestuur en als ‘kwartiermaker’?

Ik ben sinds 2014 lid van het bestuur van de Viking. Eind 2016 werd ik voorzitter. Toen Freek van Duijn in september 2017 stopte als kwartiermaker, besloten we als bestuur – mede vanwege de onduidelijkheid over de voortgang van het bouwproces – hem niet te vervangen. Ik bood toen aan om een tijd als ‘uitvoerend bestuurslid’ te fungeren. Het doel hiervan was om alles op te starten om te kunnen komen tot een fusie van de twee organisaties.

Waarom besloot je dit op te pakken?

Het was frustrerend hoeveel tijd en energie in de bouw ging zitten. Ik vond het een uitdaging om juist de organisatiekant op te pakken. Dat was toen nog teveel blijven liggen.

Hoe heb je het aangepakt?

Ik heb eerst een werkplan gemaakt dat als een spoorboekje diende. Vervolgens zorgde ik dat daar op alle onderdelen mensen mee aan de slag gingen. Ik hield het overzicht en zorgde voor samenhang en betrokkenheid.

Wat is hiervan het resultaat?

Het bestuur is versterkt met nieuwe mensen en het formele fusietraject met alles wat daarbij hoort is klaar. De voorbereidingen om te komen tot één organisatie (denk aan de administratie) zijn volop gaande. Ook zijn medewerkers actief betrokken, evenals vrijwilligers in de klankbordgroep. Er is een actieve werkgroep communicatie en ook voor het interieur is een werkgroep aan de slag. Voor de organisatieontwikkeling is een ‘positionering’ gemaakt en er is een bureau gekozen om dat verder uit te werken. Evenals de huisstijl en het logo, maar die houden we nog even geheim. Verder ligt er een overzicht van fondsen en een aanpak voor sponsoring. En ja, de bouw is eindelijk gestart. Vanuit de Viking volgen Joep van de Pavoordt (Theater Bouwkunde) en Anton van Amersfoort (Filmhuis de Keizer) onder leiding van Henk Weulink, de bouw.

Waar ben je het meest trots op?

Dat ondanks de vele tegenslagen iedereen er met enthousiasme voor blijft gaan. Klasse!Daarbij wil ik graag apart aandacht voor Jan van Coeverden en Cristien Bensink. Zij namen als voorzitter van de twee besturen ook zitting in het Vikingbestuur en vervulden al die tijd een belangrijke trekkersrol.

Wat was het leukste?

Ik vond het een mooi moment toen we met al de drie besturen de presentatie hadden van het nieuwe logo en de huisstijl. Dat is toch de startsein van iets nieuws.

En wat was minder leuk?

De voortdurende negatieve berichtgeving en de tegenvallers in de bouw. Daar tegenover staat dat de gemeente toch elke keer weer bereid was door te gaan. Ook vind ik het jammer dat ik de verschillende dossiers niet hebben kunnen overdragen aan een nieuwe directeur bestuurder.

Wat zijn de belangrijkste opgaven die er nog liggen?

Er is nog genoeg te doen. Er moet echt aan de slag met fondsenwerving en crowdfunding. Het allerbelangrijkste is verder om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. Ik bedoel dan de invulling van de vacature van directeur bestuurder en horecamanager. Gelukkig is met Sanne Meenink en Anton van Amersfoort in ieder geval de programmering  in goede handen.

Wat zou je je opvolger en het bestuur mee willen geven? En de medewerkers en vrijwilligers?

Ondanks alle hobbels, gaat deze prachtige plek er komen. Dát moet men vooral voor ogen houden.

Op 6 juni vond ook de ondertekening van het voornemen tot fusie plaats. Wat houdt dit voornemen in?

Dat is de eerste stap dat Stichting Theater Bouwkunde en Stichting Filmhuis de Keizer en Stichting THF (Viking) gaan fuseren. Dit voornemen wordt gepubliceerd. Daarna volgt het besluit tot fusie en dan de daadwerkelijke fusie op 31 augustus. Het is de eerste van de drie stappen die je bij een fusie moet doorlopen om één organisatie te worden.

Waarom stop je als (uitvoerend) bestuurslid

Per 1 september start ik als bestuurder bij Volkshuisvesting in Arnhem. Daarmee heb ik werk vlakbij mijn woonplaats (Velp) en ben ik niet meer dagelijks in Deventer. Ik zal de komende tijd veel aandacht, tijd en energie in mijn nieuwe baan moeten stoppen (en eigenlijk is dat al begonnen). Daarom stop ik, maar wel met een dubbel gevoel. Het is een uitdagend project en ik houd er niet van om iets niet ‘af’ te maken.

Wie neemt jouw rol over?

Het is fijn dat Johan Bunt mijn rol in het bestuur overneemt tot er een nieuwe voorzitter is gevonden. Voor de uitvoerende werkzaamheden voert het bestuur momenteel gesprekken met kandidaten.

De leden van de besturen, de medewerkers en de vrijwilligers van Filmhuis de Keizer, Theater Bouwkunde en de Viking i.o,  danken Liesbeth voor het vele werk dat ze op een prettige en professionele manier heeft gedaan en voor wat ze voor de nieuwe organisatie heeft neergezet.