Bij zowel Publieke Werken als Human zijn de meeste, oorspronkelijk ingeplande, voorstellingen inmiddels uitverkocht. Wij doen ons best om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen deze films te zien en daarom zijn van zowel Publieke Werken als Human extra voorstellingen ingepland op dinsdag 15 en zaterdag 19 december aanstaande.