Viking Film & Theater is een jonge fusie van Filmhuis
De Keizer en Theater Bouwkunde in Deventer. Een belangrijke voorwaarde
voor onze nieuwe culturele organisatie is een gezonde en financiële
exploitatie. Wij zoeken een bestuurslid met stevige financiële kennis,
die daarmee ook een goede gesprekspartner en sparringpartner is voor
onze directeur-bestuurder, de externe accountant en onze partners:
gemeente en NV Maatschappelijke Vastgoed Deventer.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de
Raad van Toezicht, de heer Johan Bunt, johan@bunt.dk.