De bouwhekken voor de werkzaamheden van het nieuwe Viking Film & Theater (een nieuwbouwproject samen met Theater Bouwkunde) zijn onlangs geplaatst. De sloopwerkzaamheden vinden plaats vanaf medio juli tot eind oktober. De eerste weken zullen de werkzaamheden nog niet erg zichtbaar zijn, omdat de meeste werkzaamheden inpandig plaatsvinden.

De eerste activiteiten die plaats zullen vinden rond het gebouw betreffen het inrichten van het bouwterrein. Er kan dan gedacht worden aan het plaatsen van containers en het kappen en snoeien van bomen. Daarnaast zijn in het gebouw zijn asbesthoudende materialen aangetroffen. Het verwijderen van asbest wordt grotendeels binnen en vanaf de binnenplaats uitgevoerd. Het saneren vindt plaats onder toezicht van de Gemeente, de arbeidsinspectie en een certificerende instelling.

Zodra het asbest verwijderd is worden de gebouwen aan de Welle en de Nieuwe Markt met een sloopmachine verder gesloopt. Nabij monumentale panden wordt wanneer nodig handmatig gesloopt om beschadigingen te voorkomen. Na voltooiing van de bovengrondse sloop starten de archeologische werkzaamheden. Deze worden uitgevoerd door de archeologische dienst van de gemeente Deventer.

Binnenkort komt er een (bouw)website waarop alle ontwikkelingen rondom Viking Film & Theater te volgen zijn.